มหาราชาผู้โค-ตระมั่งคั่งพระองค์หนึ่ง อยากมีคู่ครองมาดู๋ดี๋ด้วยเต็มแก่ จึงได้ไปสู่ขอเจ้าหญิงผู้เลอโฉมจากอาณาจักรใกล้ๆ เจ้าหญิงเซย์โอเค แต่มีเงื่อนไขอยู่ 3 ประการที่มหาราชาต้องหามาให้ได้

“พระองค์ต้องมีมหาราชวังที่ใหญ่โต ทำด้วยทองคำทั้งหมด” มหาราชายิ้มและพูดสั้นๆ “I will buy …”

“พระองค์ต้องมีเรือสำราญไว้ท่องเที่ยวไปในท้องทะเลกว้าง” มหาราชาก็บอกว่า “I will buy …”

“พระองค์ต้องมีเครื่องบินเจ็ตเพื่อท่องเที่ยวไปทั่วโลก” มหาราชาก็ยังพูดแบบเดิม “I will buy …”

“และที่สำคัญที่สุด … พระองค์จะต้องมีอวัยวะเพศยาว 10 นิ้ว” มหาราชาถอนพระทัยดังเฮือก ก่อนจะตอบว่า “I will cut …

Advertisements