ปรัชญาเพื่อการทำงานและชีวิตของ ดร. เทียม โชควัฒนา
ที่มา หนังสือ 365 วัน ร่วมกันทำดี

ความรักตัวเองจากการดำเนินชีวิตนั้น มิได้หมายถึงความเห็นแก่ตัว แต่หากเป็นการหมั่นพัฒนาตนเอง สร้างฐานะให้กับตนเองอยู่เสมอ เพราะความรักตัวเองอย่างนี้ จะทำให้เราเป็นคนหมั่นพัฒนาตนทั้งทางด้านความรู้ ประสบการณ์และคุณธรรม หมั่นศึกษาจากการอ่าน ศึกษาจากเพื่อน ไม่เกี่ยงงาน ไม่กลัวงานหนัก จะได้ใช้ความรู้ได้ และประสบการณ์นั้นเก็บไว้ใช้เป็นทุนในการทำงานที่จะสะดวกสบายเมื่อปลายมือ

คนเราต้องรักครอบครัว เมื่อยังเป็นหนุ่มยังไม่ได้แต่งงาน ก็ต้องรักพ่อแม่พี่น้อง ยอมทำงานหนักเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องสบายอย่างคนที่รู้จักเสียสละ

ถ้าเราไม่พัฒนากิจการของเราตั้งแต่ที่เรายังหนุ่มแน่นมีพลัง ถ้ามีครอบครัวแล้วลูกเมียก็จะต้องลำบาก เพราะถ้าครอบครัวใหญ่แล้วทำธุรกิจที่มีรายได้น้อย ก็จะไม่พอกินพอใช้ คนที่รักและห่วงใยในครอบครัวในอนาคตเขาจะต้องขวนขวายใช้สายตาที่ยาวไกล มองหาลู่ทางในการขยับขยายธุรกิจเพื่อให้ลูกๆ หลานๆ ในอนาคตไม่ต้องลำบาก

เมื่อมีครอบครัว ท่านก็ต้องรักครอบครัว ดูแลเอาใจใส่ทุกคน รับผิดชอบต่อครอบครัว ทำงานหนักและไม่ข้องแวะอบายมุข การคัดเลือกพนักงานก็ต้องเลือกคนที่มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อครอบครัว ความก้าวหน้าและการเติบโตของบริษัท จะเกิดจากความรักในครอบครัวของผู้บริหารและเขาต้องชี้แนะให้ลูกน้องของเขา เป็นผู้ดูแลเอาใจใส่รับผิดชอบครอบครัวของพวกเขาด้วย

ทำงานอยู่ในบริษัทไหนก็ต้องรักบริษัทนั้น อยากให้บริษัทเจริญไปเรื่อยๆ เกินกว่า 100 ปี ได้ยิ่งดี ความรักบริษัทจะทำให้คนเรามีพลังทำงานด้วยหัวใจที่อุทิศ ขยันขันแข็ง ไม่คิดเอาเปรียบบริษัท ไม่ย่อท้อกับการทำงานที่ยากลำบากทั้งปวง.