ข่าวที่พระองค์ท่านทรงประชวร มีพระปรอท(เป็นไข้) เสวยได้น้อย ทำให้เหล่าพสกนิกรคนไทยทุกคน ซึ่งรวมทั้งผมด้วย มีความวิตกกังวลด้วยความเป็นห่วงพระองค์ท่าน คงไม่ต้องกล่าวให้มากความว่าทำไม ทุกคนมีคำตอบนี้อยู่ในใจ แต่ค่อยโล่งอก ที่ตอนที่เขียนอยู่นี้ พระปรอทลดเกือบเป็นปกติแล้ว แต่ก็ยังทรงเสวยได้น้อยอยู่ …

ขอพระองค์หายไวๆ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเร็วๆด้วยเถิด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Advertisements