ปรัชญาเพื่อการทำงานและชีวิตของ ดร. เทียม โชควัฒนา
ที่มา หนังสือ 365 วัน ร่วมกันทำดี


ในวัยหนุ่มต้องมุมานะทำงานด้วยความขยันอดทน ยอมทำงานหนัก ทำทั้งงานที่ชอบและอยากทำ และงานที่ไม่ชอบไม่อยากทำก็ต้องยอมที่จะลำบากทำไปก่อน เพราะจะก่อให้เกิดความสบายเมื่อปลายมือ แม้ว่างานที่จะต้องทำนั้นยากเพียงใดให้คิดว่างานคือชีวิต ดีกว่าจะเอาเวลาไปลุ่มหลงความสนุกที่จะทำให้จิตใจหลงระเริง

การเป็นมนุษย์แล้วพยายามใช้ชีวิตให้มีคุณธรรม ปฏิเสธอบายมุข ที่มักจะเอาความสนุกมาหลอกล่อ และในขณะเดียวกันก็ยอมอดทนยากลำบากกับการเพียรทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เปรียบเหมือนการเดินทวนกระแสน้ำ คิดได้อย่างนี้ เราก็จะไม่บ่นหรืออืดอาดต่อความพยายามที่จะเดินทวนกระแสดังกล่าว ทำให้เราสร้างความยิ่งใหญ่ในอนาคตได้

ปลาว่ายทวนน้ำขึ้นไปที่สูง เหนื่อยยากลำบากฉันใด คนที่ทำความดีหลีกหนีอบายมุขก็ต้องทำใจด้วยความเหนื่อยยากฉันนั้น และปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นไปที่สูงเจอน้ำดีที่ใสสะอาดฉันใด คนที่ทำความดีที่ยากเย็นย่อมเจอชีวิตที่ดี มีชีวิตที่สะอาดเป็นมงคลแก่ตนฉันนั้น ผิดกับการทำชั่วที่ทำง่าย เหมือนกับการปล่อยตัวลอยตามกระแสน้ำ ไม่มีความอดทนต่อสิ่งยั่วเย้า

คนเราเมื่อคิดว่างานคือชีวิต แม้ร่ำรวยแล้วก็มิได้ใช้ชีวิตเริงสำราญ แต่จะยังคงทำงานต่อไป ไม่ปล่อยให้กระแสแห่งกิเลสและความสนุกพัดพาตัวเองไปในที่ต่ำ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงจำเป็นต้องใช้หลักของการอดทน อุตสาหะในการทำความดี แล้วหลีกหนีความลุ่มหลงความชั่วที่อาจจะทำได้โดยง่ายสบายๆ แล้วยังมีความสนุกสนานหลอกล่ออีกด้วย.

Advertisements